Mobil 3

Så går en behandling till

Klienten ligger på rygg på en bänk, skönt och vilsamt, fullt påklädd och gärna med filt på (går även att sitta om det är bättre för kroppen).

Jag håller mina händer lätt på olika ställen på kroppen, ofta arbetar jag mest på och runt huvudet.

Samtal sker under tiden där information om vad som känns i kroppens rörelser förmedlas.  Klienten kan ställa frågor under tiden om man vill. 

Ofta infinner sig ett djupt lugn och klienten befinner sig i ett stilla och vilsamt, halvsovande, tillstånd.

Läkning startar på alla plan - fysiskt, psykiskt, mentalt och energimässigt ända in på cellnivå.  Detta sker efter var och ens förutsättningar. Kroppen bestämmer själv vad som ska läkas först och i vilken takt man orkar göra det.

Alla behandligar är en kombination - KranioSakral Energihealing - detta gör att vi får möjlighet att komma åt och balansera alla små mikrorörelser ända in på cellnivå.

Alla tillfällen arbetar vi med både specifika tillstånd och helheten !

Ta hand om dig själv - du är unik, viktig & värdefull!

Vill du veta mer? 

Kontakta mig gärna. 

energikallan@telia.com
070 872 63 32