drop

Kranio Sakral Terapi

Kranio Sakral läkning ger balans i vår ryggmärgsvätska och i alla andra vätskeflöden som finns överallt inom oss. Blockeringar löses upp, balans skapas och kroppen kan läka alla delar på alla plan. Allt i kroppen har kontakt och ska behandlas som en helhet. Med balans och rätt rytm i alla flöden skapas lugn och harmoni. Hela kroppen kan arbeta på ett optimalt sätt.

 

yinyang2

Energihealing och Reconnective Healing

Energihealing ger Dej möjlighet att skapa balans i energin inom oss. Allting - ända in till minsta lilla cell - arbetar med att skapa en fin harmoni och ha lika mycket kraft höger - vänster, upp - ner och ut - in ....Reconnective Healing skapar läkning genom koantakt och balansering med alla energi som finns i och omkring oss Jord - Universum, Luft - Vatten, Sol - Måne o s v.

När energin inom oss är i balans tillförs frisk läkande kraft i varje liten del och helheten får en lugn och harmonisk tillvaro. Vi mår väl och känner oss friska och lätta.

 

angel

Kontakt med tidigare liv, änglar och ledsagare

Varje behandling skapar kontakt med våra tidigare erfarenheter. I våra cellminnen finns avtryck kvar efter bra, kraftfulla och positiva erfarenheter från tidigare existenser. Även minnen som påverkar vårt nuvarande liv på ett negativt sätt finns här. Vi läker dessa genom att öppna upp och möta energin/känslan och låter dessa blockeringar lösas upp och läka.

Ibland möter vi våra ledsagare som vi alltid har omkring oss för hjälp och råd. Dessa kan komma i form av någon närstående släkting, vän eller ängel. Vid vissa tillfällen får vi budskap som vi får ta dela av.

 

Följ intuitionen Lev här och nu

Allting i livet är möjligheter. Lev här och nu och skapa den tillvaro som Du vill ha.

Vi har kommit hit för att utvecklas och skapa oss nya lärdomar. Allt vi möter kan vi klara av. Kropp och själ är det viktigaste vi har att vårda. Materialistiska saker är i slutänden helt oväsentliga. Skapa den tillvaro där Du mår väl länsgst in i maggropen. Följ Din första känsla - intuitionen - och lev efter den. Det är det som skapar Ditt liv, Dina framsteg och Ditt välmående.

Finns till för varandra, hjälp varandra och utbyt erfarenheter med dem som Ni möter på vägen.  Gör alltid Era val efter Er EGEN innersta känsla och intuition - alla ska göra sina egna val och lära sig och utvecklas genom sin egen utvalda stig.