Kranio Sakral Energihealing

Kranio Sakral Energihealing skapar en djup, balanserad läkning i hela vår kropp.Kroppen ges möjlighet att hitta tillbaka till sin ursprungsrytm, använda sin egen inre läkekraft,  lösa upp blockeringar  och skapa balans i alla delar - från vårt mest fysiska ända in till vår minsta cellkärna. Harmoni och läkning skapas i alla våra system.

Sessionen skapar läkning på alla plan ända in på cellnivå

Alla sessioner berör alla delar - kroppen skapar själv bästa vägen till läkning

yinyang_small2

 

kraniosakralterapi
Läs artikeln om mig och KranioSakral Terapi i tidning Free här